Det finns mycket du kan göra (eller avstå från att göra) för att vara en säker förare i trafiken. Detta innefattar bland annat att alltid använda bälte, att hålla hastigheten och att aldrig köra påverkad.

Lagen om alkohol i trafiken

Det räknas som rattfylleri att köra med 0,2 promille alkohol i blodet, eller att vara narkotikapåverkad. Straffet är böter eller fängelse. Vidare har vi även grovt rattfylleri, som gäller om föraren har minst 1,0 promille alkohol i blodet, eller är avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel.

Under året 2017 omkom 81 personer i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka, vilket är 32 procent av alla omkomna i trafiken.

Fakta och sunt förnuft

När vi dricker alkohol försämras många av våra sinnen, sinnen som vi är beroende av för att vara bra och ansvarsfulla förare. Vi blir bland annat tröttare, koordinationen försämras, reaktionstiden blir långsammare och vår uppmärksamhetsförmåga avtar. Utöver detta så försämras även synen, särskilt i mörkret. Vi kan t.om. börja se dubbelt. Det säger sig självt att alla dessa funktioner är livsviktiga när vi kör! så som förmågan att kunna fatta snabba beslut och göra mjuka och precisa rörelser.

Statistik

  • Varje år dör ca 70 personer i olyckor där alkohol har varit inblandad
  • Ca 20 procent av de förare som dör i trafikolyckor har alkohol i kroppen
  • I åldern 15-24 år är hälften av de förare som omkommer i singelolyckor påverkade av alkohol
  • Det är fler män än kvinnor som kör alkoholpåverkade

 

Det skiljer sig mycket åt hur alkohol påverkar olika personer. Graden av påverkan kan till och med variera vid olika tillfällen hos en och samma individ. Kön, kroppsvikt, vad man ätit och hur mycket, vad man druckit och under hur lång tid är faktorer som alla påverkar promillenivån. Starksprit ger högre promillehalt än motsvarande mängd alkohol i form av vin eller öl.

Hur vi påverkas av alkohol är individuellt, baserat på faktorer som kroppsvikt, huruvida man ätit innan eller inte och hur ofta man dricker. Lär känna dig själv och hur du fungerar, särskilt om du ska inta alkohol någon tid innan du ska köra.
 

//Teamet på Kullens Trafikskola Sollentuna